Serveis editorials

Informe de lectura

Un informe de lectura és un document tècnic en el qual un lector professional realitza una valoració d’un manuscrit, avaluant els punts destacables de l’obra així com aquells que podrien requerir edició. Aquests informes poden ser sol·licitats per les cases editorials per poder efectuar una primera tria entre la gran quantitat de manuscrits que reben i tenir una primera referència que serveixi a l’editor per decidir si inclou o no una obra al seu catàleg.

També, però, poden ser encarregats pels mateixos autors per tal d’obtenir una revisió narrativa, literària o estructural.

El professional ajudarà amb aquest informe a detectar les parts del manuscrit que caldria treballar, i això es farà de manera conjunta per polir el text i deixar-lo llest per a publicar, per a presentar-lo a algun concurs o enviar-lo a una editorial.

A trets generals, els informes de lectura recullen la següent informació, incidint més en una qüestió o una altra, depenent de si l’informe va dirigit a l’autor o a una editorial:

1. Dades generals de l’obra (títol, autor, extensió, edicions anteriors, públic al que va dirigit, gènere, estructura formal)
2. Valoració global de l’obra
3. Sinopsi de l’argument
4. Tema
5. Anàlisi lingüística i literària ( narrador, personatges, forma del discurs, temps i espais narratius, estil, etc.)
6. Valoració literària i comercial

Maquetació i disseny

Oferim serveis de maquetació i disseny dels teus manuscrits. A partir dels teus textos, construïm un disseny global estructurat, mantenint una coherència, i utilitzant els recursos gràfics necessaris per a distribuir els diferents elements, afavorint-ne el seu equilibri i uniformitat. Una bona maquetació afavoreix la lectura i atorga bellesa i personalitat a qualsevol publicació.

Correcció ortotipogràfica

Image link
Image link

Tots els textos necessiten una revisió ortotipogràfica, ja que som humans i ens equivoquem, i és molt fàcil incloure alguna errada, sigui per desconeixement o per errors de picatge. De la mateixa manera, és fàcil trobar inconsistències en el text, especialment si aquest és molt llarg i presenta diferents recursos tipogràfics. Una bona correcció és un pas fonamental abans d’imprimir o presentar públicament un manuscrit, ja que transmet serietat, professionalitat i facilita la lectura.

A Parnass Edicions realitzem correccions ortotipogràfiques de català i castellà. La correcció ortotipogràfica té com a objectiu esmenar errors ortogràfics, sintàctics, gramaticals i tipogràfics, així com unificar els recursos tipogràfics utilitzats (majúscules, cursives, cometes, negretes). Durant el procés de correcció, s’apliquen al text els principis d’estètica, funcionalitat, llegibilitat i eficàcia comunicativa. Durant la correcció ortotipogràfica, el corrector detecta i elimina o repara:

Faltes d’ortografia
Transposicions o omissions de caràcters
Ús inapropiat o incoherent de les cometes
Errors sintàctics i gramaticals
Errors d’accentuació, en l’ús d’abreviatures i símbols, o en l’escriptura de xifres i magnituds
Aplicació incorrecta de majúscules, cursiva, negreta, versaleta, superíndex i subíndex
Errors de puntuació (punts suspensius, guions de diàleg, incisos, etc.)
Blancs incorrectes i errors d’alineació
Disposició (paràgraf seguit o a part) i puntuació incorrecta de les cites
També unifica els recursos tipogràfics o lèxics utilitzats en cas que es pugui optar per diferents variants (ús de cursives, negretes, estrangerismes, etc.)

Autor 360°: plans de marketing especialitzats

Ja has publicat el teu llibre, i ara toca donar-lo a conèixer i vendre’l; aquesta tasca implica entrar en un nou univers, i Parnass pot acompanyar-te en aquest camí.

Creiem que a través de l’empoderament, l’empatia i la comprensió de la teva obra, juntament amb el nostre assessorament, podràs expressar tot el teu potencial, el qual es veurà reflectit en els teus textos de difusió.

T’obrim un univers de possibilitats en 360 graus perquè gaudeixis fent-ho.

El programa Autor 360° va més enllà del projecte editorial: tanquem el cercle treballant conjuntament en un pla de màrqueting personalitzat que inclou des de tasques de disseny gràfic i creació de marca fins a un pla de xarxes socials.

PLA D’IMATGE DE MARCA PERSONAL A XARXES

Saps que la teva imatge de marca personal com a autor i la coherència a les xarxes socials poden ajudar a que el teu llibre i els seus lectors es trobin?

Per poder tenir visibilitat a les xarxes, nosaltres proposem un pla bàsic a través del qual el teu perfil destacarà per sobre d’altres i es mantindrà alhora autèntic i genuí.

Busquem la teva essència com a escriptor per plasmar-la en línia i, d’aquesta manera, brillar i connectar amb la teva audiència.

Aquest pla és totalment personalitzat, de manera que, a partir d’una proposta bàsica, l’adaptem a allò que cada autor pugui necessitar o desitjar en cada moment.

Més informació properament!