LA SERP

JOAN ESTRUCH

DESCATALOGAT

Ara que el gènere de l’autoajuda té tanta predicació arriba al públic La serp, una obra que planteja les preguntes profundes que sobre l’home i el sentit de la vida ens fem tots, i que s’atreveix a llançar algunes respostes. Es pot considerar un llibre d’autoajuda autèntic. El lector només s’haurà de deixar seduir per les reflexions contingudes a La serp per experimentar en primera persona una percepció més mística de la vida.