VIBRACIONS DE L'ÀNIMA

VDLA_portadaMONTSE CERCÓS i FARRENY

1a edició: abril 2014
ISBN: 978-84-941889-4-7
Pâgines: 116
Preu: 13 €

Quan obrim aquest poemari de la Montse Cercós –el primer escrit en solitari–, immediatament ens adonem del seu estil peculiar, molt personal, tant en la manera d’escriure com en la presentació dels poemes. Així, podem observar que desgrana el seus missatges emprant el vers lliure i, normalment, de mètrica curta; d’altra banda, intitula els poemes al final, de manera que, tant per la posició en el text com pel que expressa el propi títol, en força casos els podríem qualificar d’epifonemes.