QÜESTIÓ DE TEMPS

TONI CAPELL

Col·lecció EL·LIPSI
Edició: març 2023
ISBN: 978-84-126852-4-4
Gènere: relats
Pàgines: 198
Preu: 20 €

Qüestió de temps son vuit histories urbanes en les quals el gran protagonista és el temps. Aquell que ens condueix inexorablement cap a la vellesa i la mort o que sovint esdevé el botxí implacable de les nostres il·lusions, però també aquell que concedeix la immortalitat a algunes histories d’amor o que ens convida a fer viatges fantàstics de la mà de la ciència i de la ficció.
En aquests relats, els fets imaginaris són absorbits amb tanta senzillesa per la precisió de la narrativa que el lector no necessita fer-se preguntes i els assumeix amb total naturalitat. Una característica que, juntament amb la preocupació per l’estil, posen de manifest la gran influència que té en aquesta obra el Realisme màgic llatinoamericà.

TONI CAPELL. (Barcelona, 1957).
Actualment resideix a Altafulla, a la província de Tarragona.
Al 1977 inicia la carrera de psicologia a la Universitat de Barcelona i comença a col·laborar activament amb el moviment obrer. Forma part de CCOO i dels seus òrgans de direcció federal a Catalunya fins el 2012, moment en que deixa el sindicalisme i l’activitat professional en el sector financer.
Al 2018 publica Només moren els vius, el primer llibre de relats d’una trilogia dedicada a les oportunitats i als dos factors que les fan possibles: el temps i l’espai.
Qüestió de temps continua aquesta sèrie amb un recull d’històries on els fets imaginaris conviuen tan harmònicament amb la realitat que el lector no necessita fer-se preguntes i els assumeix amb total naturalitat. Una narrativa precisa i enginyosa amb tots els elements característics en els contes d’aquest autor: Barcelona com escenari de fons, personatges quotidians en situacions extraordinàries i diàlegs plens d’humor i sarcasme.

El podeu demanar a la vostra llibreria habitual