MINIATURES SALVATGES

Pierangelet (Enric Piera)
Próleg: Gustavo Vega

DESCATALOGAT

El llibre Miniatures salvatges de Pierangelet és una col·lecció de gairabé 200 poemes de diferent factura, predominantment breus, principalment haikus o derivats d’aquests. S’ha estructurat en dues parts: una primera, que és com un tapís de múltiples colors i textures, en la qual es fa referència a diferents estats d’ànim davant de les situacions; i una segona a on, darrere els petits objectes i anècdotes de la vida quotidiana, s’escolta la necessitat d’afirmar-se i també la d’interrogar-se.