HE CONVIDAT EL SILENCI A PASSAR LA TARDA AMB MI. Petita antologia

AMÀLIA SANCHÍS

Primera edició: març de 2011
ISBN: 978-84-15007-48-7
86 pàgines
Segona edició: març de 2018
ISBN: 78-84-948293-3-8
90  pàgines
Preu: 10,- €

En aquest llibre d’Amàlia Sanchís, podriem parlar de quan la forma es fa força; de com les paraules semblen trobar l’esma al seu lloc; de com la precisió dels mots i el seu ritme poden cobrir, com un vel –poderós i provocatiu a l’hora–, els propis sentiments que expressa. Xavier Rubert de Ventós.