ESTIMATS FILLS

coberta-estimatsfillsLLEONARD DEL RIO I CAMPMAJÓ

Primera edició: març de 2017
ISBN: 978-84-945914-4-0
2a. edició: març de 2017
ISBN: 978-84-946404-6-9
Págines: 270 + 6 a color
Preu: 16 €

Estimats fills con cent poemes diversos, sense cap més fil conductor que la sensibilitat de Lleonard del Rio i la voluntat de dedicar-los als seus fills. D’aquest centenar de poemes, seixanta-sis han estat premiats en certàmens, concursos i jocs florals d’arreu de Catalunya. Això vol dir que molts jurats han valorat positivament les com-posicions que es recullen en aquest llibre.
L’aplec és tan heterogeni que l’autor ha decidit ordenar-lo alfabèticament pel títol de cada un dels poemes i deixar, doncs, que segueixin un ordre aleatori, com ho és el fet que van néixer en temps diferents i que estan inspirats per circumstàncies que no tenen res a veure entre elles.
Del próleg de M. Teresa Miret i Solé