LA CREU DELS MOTS

JOSEP COLET i GIRALT

ISBN: 978-84-937408-7-0
Págines: 76
Preu paper: 10,- €

En aquest recull, el poeta canta i rima cada mot que l’encisi, però, unint-lo paradoxalment al seu antimot o paraula oposada, i amb totes dues ha fet la creu de la unitat. Igual com es toquen els extrems i les paral·leles es troben a l’infinit, els contrasentits també s’encreuaran en la follia d’aquestes rimes.

Comandes: parnassediciones@gmail.com