COM AL CRISTALL LA LLUM

JULI NEVOT

Edició: abril 2020
ISBN: 978-84-121773-8-1
Pàgines: 122
Preu: 14 €

Com al cristall la llum, en un moment es filtra i, tot seguit, distorsionant el punt, es reprodueix, per escampar-se per l’espai en milers de colors que els ulls poden veure. Així mateix, a través de la mirada que llegeix, la ment que de la ma del poeta ha sorgit, i un cor acaronat per milers de pensaments, idees i vivències, reflecteix la llum que l’ànima imagina i transmet al receptor –cervell– que el rep.

JULI NEVOT I BISBAL. (Barcelona, 1954)
Tot i dedicant-se durant la seva vida laboral a l’àrea comercial com a venedor, Director de vendes i Director Comercial i Marketing, el seu gran delit ha estat sempre la comunicació.
De la ma del seu mestre i mentor, Pere Elies i Busqueta, va organitzar i col·laborar en l’àrea de l’ensenyament i la divulgació de la poesia catalana, tan dels clàssics d’aquesta com dels poetes novells que han anat sorgint.
Va ser presentador, secretari i vicepresident del grup Poesia Viva, dirigit per Josep Colet i Giralt i la seva gran amiga Carme Catà.
Ha col·laborat amb programes de ràdio locals com ràdio Hospitalet, ràdio Mataró, ràdio Gràcia i darrerament ràdio Vilanova  i La Geltrú (Canal Blau), i ràdio Molins de Rei, amb la seva amiga i companya poètica, Alexandra Morera.
Ha publicat, fins aleshores, dos llibres: aquest que teniu entre les mans, Com al cristall la llum i, en l’any 1986, Anhel de vida humana.
Ara, un cop jubilat, pren el compromís amb els lectors, que hi vulguin ser-ho i els complagui, a seguir la seva comunicació poètica.

Feu la comanda ara i us l’enviarem signat pel autor.